Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zachowujemy elastyczność w kwestii wynagrodzenia, opierając je głównie na prowizji od kwoty, którą uda się nam wywalczyć w Państwa imieniu. Rozumiemy, że nie wszyscy dysponują wystarczającymi środkami finansowymi. Sytuacja ta jest bardzo częsta wśród osób poszkodowanych, które posiadane zasoby finansowe przeznaczają w pierwszej kolejności na pokrycie najpilniejszych potrzeb, często wynikających z doznanej szkody. Nie powinno być to jednak przeszkodą w dochodzeniu należnych Państwu roszczeń.