Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie, renty oraz zadośćuczynienie za następstwa upadku na oblodzonych, nieodśnieżonych lub niewłaściwie utrzymanych chodnikach, przejściach, placach czy podwórzach, a także za następstwa spadnięcia sopli lub śniegu z nieodśnieżonego dachu.

  Zapewniamy kompleksową obsługę poszkodowanych w sprawach przeciwko wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za właściwe utrzymanie chodników bądź przejść pełniących funkcję chodników oraz dachów tj. przeciwko osobom fizycznym, wyspecjalizowanym zarządcom nieruchomości, zarządcom dróg, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa oraz ubezpieczycielom tych podmiotów.