Nasza Kancelaria posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w reprezentacji marynarzy oraz ich rodzin, w sporach przeciwko armatorom, pracodawcom i ubezpieczycielom (w tym P & I Clubom), w zakresie wszelkich roszczeń, powstałych z tytułu wykonywania pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym. Nadto Kancelaria specjalizuje się również w prawie morskim, podatkach marynarskich, kompleksowej obsłudze prawnej marynarzy, armatorów i firm stoczniowych.

  W wielu przypadkach marynarze są praktycznie pozbawieni możliwości dochodzenia roszczeń np. w związku z powstaniem częściowego lub trwałego uszczerbku na ich zdrowiu, którego jedyną przyczyną był wypadek na statku lub choroba zawodowa, gdyż nie posiadają niezbędnej wiedzy prawnej oraz dokumentacji, dzięki którym mogliby swą sprawę załatwić szybko i polubownie. Ponadto, praktyka wskazuje, iż w niektórych przypadkach marynarze są świadomie wprowadzani w błąd przez podmioty, których obowiązkiem jest wypłata ww. odszkodowań. Marynarze lub ich rodziny często są nakłaniani do podpisania ugody z armatorami bez uprzedniej konsultacji prawnej co często zamyka im drogę do dochodzenia dalszych roszczeń od armatora lub jego ubezpieczyciela.

  Dlatego szczególnie istotne jest aby kontakt z armatorem, pracodawcą czy ubezpieczycielem a więc podmiotami będącymi stroną znacznie silniejszą niż marynarz, odbywał się za pośrednictwem prawników wyspecjalizowanych w obsłudze marynarzy, rozumiejących specyfikę pracy na morzu oraz znających międzynarodowe regulacje prawne określające jej warunki.