Kancelaria, w imieniu swoich Klientów dochodzi również roszczeń odszkodowawczych za:
  • zniszczenia powstałe na skutek pożaru czy zalania domu, mieszkania, garażu;
  • szkody samochodowe tj. powstałe w mieniu na skutek wypadku komunikacyjnego;
  • roszczenia wynikające z przestępstw popełnionych na szkodę Klientów np. pobicie lub kradzież;
  • poślizgnięcia i upadki w instytucjach i urzędach.
  • niesłuszne aresztowanie.